Du Hành Giữa Các Vì Sao 7Star Trek 7: Generations (1994)

Du Hành Giữa Các Vì Sao 7 | Star Trek 7: Generations (1994) Cuối thế kỷ 23, trên boong tàu Enterprise thế hệ thứ 3 có sự hiện diện của Pavel Chekov, Montgomery Scott và khách mới Thuyền trưởng Kirk huyền... [Xem thêm]

Bình luận về phim